72 - LOTUS 11 1956 (GARDILLOU / GARDILLOU) (TOUR AUTO 2007)