45 - ASTON MARTIN DB 2/4 Mk III 1958 (REAY SMITH / BLENK) (TOUR AUTO 2007)