CHEVROLET Camaro Z 28 RS 1970 (Rallye Tour Auto 2009)