ASTON MARTIN DB 2/4 Mk III 1958 (Circuit de bresse - Tour auto 2009)