14 - GREIFFENBERG - Fiat Punto S 2000  (Rally Lyon Charbonnieres 2009)